Aktualności

24 grudnia 2015
Konwencja CMR zazwyczaj znacznie łagodniej reguluje odpowiedzialność przewoźników niż prawo krajowe. Należy bowiem wskazać, iż Konwencja CMR określa granice odpowiedzialność przewoźnika za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, jego uszkodzenie oraz…
12 listopada 2015
Branża TLS charakteryzuje się ogromną szybkością wykonywanych czynności. Dlatego przeważnie…
12 sierpnia 2015
Przewoźnik przyjął zlecenia na wykonanie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z magazynu spółki X w Poznaniu…