Kancelaria Adwokacka

Jesteśmy niewygodnymi przeciwnikami
Michał Adam
Stępień
adwokat / wspólnik kancelarii

Ekspert w zakresie prawa przewozowego, którym zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Doradza przy złożonych projektach inwestycyjnych w nieruchomościach. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Tworzy i opiniuje projekty umów, uchwał oraz regulaminów. Podpowie, jak zabezpieczyć swoje interesy, wytknie wszelkie zagrożenia.

Adwokat Michał Adam Stępień do przedstawionych mu spraw podchodzi w sposób wielowymiarowy. Wnika w sytuację oraz działalność swoich klientów i oferuje rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb, bądź specyfiki danej branży. Pozwala to na realne rozwiązywanie problemów z czego płyną również odczuwalne korzyści.

W swej pracy jest przewidujący i zapobiegliwy, dzięki czemu jego klienci mogą liczyć, że udzielone rady będą zabezpieczały nie tylko ich teraźniejszość, ale również przyszłość.

Mariusz
Stankiewicz
adwokat / wspólnik kancelarii

Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, którymi zajmuje się od początku swej obecności w Palestrze. Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych jak również karnych. Ze swymi klientami przechodzi przez wszystkie instancje, kilkukrotnie występował z sukcesem przed Sądem Najwyższym.

Ekspert w procesach na tle prawa przewozowego i konwencji CMR. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach. Do jego głównych zainteresowań należą dziedziny objęte szeroko rozumianym prawem nowoczesnych technologii (m. in. prawo autorskie, RODO, wdrażanie projektów IT).

W prowadzeniu spraw sądowych, windykacji czy negocjacjach jest przekonujący i opanowany. Cechy te pomagają jego klientom przejść przez ten proces o wiele spokojniej. W swej pracy jest drobiazgowy, każdy szczegół sprawy jest ważny dla obrania perfekcyjnej strategii procesowej.

Oferta
Sprawy sądowe i negocjacje

Czeka Cię sprawa w sądzie? Jeśli potrzebujesz wsparcia i porady, możesz liczyć na nas. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami podatkowymi, organami administracji publicznej i samorządowej. Jeśli temat przepisów prawnych jest Ci obcy i obawiasz się, że mógłbyś nie poradzić sobie w pojedynkę podczas spraw sądowych, pomożemy Ci. Oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe oraz pozaprocesowe, a także kompetentne doradztwo w wielu sytuacjach prawnych.

Niejednokrotnie, gdy wyczerpią się wszelkie sposoby rozwiązania sporu, jedyną dostępną metodą jest wejście na drogę sądową. W naszej kancelarii podejmujemy się prowadzenia takich spraw sądowych, traktując je jako ostateczną metodę uzyskania ochrony naruszonych praw. Nasz doświadczony zespół udzieli Ci wsparcia od początku do końca trwania sprawy, dbając o jej odpowiednie przygotowanie i rzetelne poprowadzenie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych z każdej dziedziny prawa – w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego, prawa transportowego, pocztowego, celnego, prawa autorskiego i własności intelektualnej itp. Udzielamy wsparcia zarówno osobom fizycznym, jak również podmiotom gospodarczym.

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych i przedsiębiorców

W ramach obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych oraz przedsiębiorców zapewnimy:

 • bieżące wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej działania podmiotów korporacyjnych i ich organów,
 • przeprowadzanie zmian w strukturze właścicielskiej podmiotów korporacyjnych, podwyższanie i obniżania kapitału zakładowego oraz umarzanie udziałów czy akcji,
 • tworzenie i likwidację podmiotów korporacyjnych, a także przeprowadzanie transakcji typu M&A (fuzje i przejęcia),
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych,
 • obsługę projektów biznesowych.
Prawo transportowe, pocztowe i celne – transport-spedycja-logistyka

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przewoźnikom, spedytorom, kurierom, operatorom pocztowym, operatorom logistycznym, przedsiębiorcom składowym oraz agencjom celnym. Obejmuje ona w szczególności:

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentów związanych z transportem, obsługą logistyczną oraz formalnościami celnymi,
 • wsparcie w postępowaniach przetargowych dotyczących zawarcia umów związanych z transportem lub obsługą logistyczną,
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności,
 • rozpoznawanie reklamacji dotyczących usług związanych z transportem lub obsługą logistyczną, zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi i monitorowanie procesu ich likwidacji,
 • pozyskiwanie licencji transportowej, certyfikatów ISO, wpisów do rejestrów operatorów pocztowych i zakładów żywnościowych.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zapewniamy wsparcie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasza pomoc obejmuje przede wszystkim:

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy,
 • sporządzanie kompleksowej polityki kadrowej z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorcy,
 • eliminowane przejawów dyskryminacji, mobbingu lub naruszania dóbr osobistych pracownika,
 • projektowanie i kontrolowanie procesu optymalizacji oraz restrukturyzacji zatrudnienia, a także zwolnień grupowych.
Odszkodowania od ubezpieczycieli

Niestety, ubezpieczyciele nie zawsze wypłacają odszkodowanie lub zadośćuczynienie w pełnej czy nawet zadowalającej wysokości. W takiej sytuacji warto zgłosić się do nas. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeń. Dotyczy to najczęściej sytuacji powstałych w związku z udziałem w wypadkach komunikacyjnych (ubezpieczenia OC, NNW, autocasco), działalnością przedsiębiorstw, działalnością gospodarczą przedsiębiorcy i gospodarstw rolnych, szkodą w przesyłce podczas transportu (ubezpieczenie Cargo) oraz odpowiedzialnością przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).

Windykacja

Oferujemy fachową pomoc w zakresie windykacji. Chronimy prawa zadłużonych – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zapobiegamy konieczności spłacania przedawnionych lub nienależnych długów. Oprócz tego reprezentujemy oraz udzielamy wsparcia prawnego naszym klientom w zakresie upadłości konsumenckiej. Podejmujemy działania mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela podczas wszystkich etapów postępowania windykacyjnego. W pełni rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego robimy wszystko, by skutecznie zadbać o ich interesy oraz bezpieczeństwo.

Prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obrony w sprawach karnych, dlatego jeśli potrzebujesz wsparcia podczas postępowania sądowego, możesz liczyć na nas. Nie tylko wyjaśniamy treści zawiłych ustaw, ale także dokładnie analizujemy każdy przypadek, rzetelnie przedstawiamy sytuację i pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie. Oferujemy doradztwo przed wszczęciem postępowania oraz prowadzimy czynną obronę pokrzywdzonych. Reprezentujemy naszych klientów podczas każdego etapu postępowania i nieustannie dbamy o ich interesy. Zapewniamy także pomoc w zakresie sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, apelacji, kasacji i innych pism, niezbędnych w postępowaniach karnych.

RODO, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Prowadzimy wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, a także dokonujemy oceny stanu zgodności z wymogami RODO. Przeprowadzamy audyty, które mają na celu wykrycie nieprawidłowości w strukturze danych, jak również w procesach ich przetwarzania. Zapewniamy także weryfikację poziomu bezpieczeństwa obszaru IT. Wskazujemy i wdrażamy działania naprawcze, które pomogą uniknąć kar oraz postępowań sądowych. Prowadzimy szkolenia, stawiając sobie za cel zwiększenie poziomu świadomości dotyczącej zasad ochrony danych osobowych oraz ryzyka, które wiąże się z ich naruszeniem. Zajmujemy się opracowywaniem dokumentów, takich jak polityka prywatności czy polityka bezpieczeństwa. Przygotowujemy także instrukcje, regulaminy, wzory oświadczeń, zgód i klauzul, jak również projekty umów o powierzeniu przetwarzania czy udostępnianiu danych osobowych.

Prawo autorskie i własność intelektualna

Jeśli prowadzisz własną firmę, na pewno dbasz o jej bezpieczeństwo. Ale czy pamiętasz o prawie autorskim i wiesz, czym jest własność intelektualna? Cały Twój know-how, wypracowane systemy, zasady funkcjonowania stanowią Twoją przewagę nad innymi, konkurencyjnymi firmami. Warto więc zabezpieczyć się oraz zatroszczyć się o względy bezpieczeństwa. W tym celu zgłoś się do nas. Specjalizujemy się w prawie autorskim i posiadamy bogate doświadczenie w ochronie własności intelektualnej. Zajmujemy się rejestracją, jak również ochroną znaków towarowych oraz praw patentowych, tworzeniem umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także umów licencyjnych czy umów o korzystanie z logo. Przygotowujemy także opinie prawne z zakresu prawa autorskiego. Prowadzimy spory sądowe i pozasądowe dotyczące naruszenia praw autorskich czy ochrony praw do domeny internetowej.

Zespół
Michał Adam Stępień
adwokat
wspólnik Kancelarii
Mariusz Stankiewicz
adwokat
wspólnik Kancelarii
Stefan Kaźmierowski
adwokat
Aktualności
24 grudnia 2015
Konwencja CMR zazwyczaj znacznie łagodniej reguluje odpowiedzialność przewoźników niż prawo krajowe. Należy bowiem wskazać, iż Konwencja CMR określa granice odpowiedzialność przewoźnika za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, jego uszkodzenie oraz…
12 listopada 2015
Branża TLS charakteryzuje się ogromną szybkością wykonywanych czynności. Dlatego przeważnie…